Antolaketa

Arabako SEADen Lagunen Elkartean ziur gaude gure erakundearen baliorik garrantzitsuena elkartean parte hartu eta lan egiten dugun pertsonak garela. Eta ez dugu bereizketarik egiten boluntarioen, kontratatuen, arduradunen, zuzendarien, laguntzaileen, bazkideen artean.

Adierazitakoaren ondorioz, pertsona guztiek dute elkarteko kudeaketa- eta erabaki-organoetan parte hartzeko eskubidea, bazkideak, boluntarioak edo kontratatuak izan.

Batzarra da parte hartzeko eta erabakitzeko organo gorena. Hamabost egunean behin biltzen da, ikasturte hasieran adostutako egutegiaren arabera.

Lan-arlo bakoitzak – Intzidentzia, Proiektuak eta Komunikazioa– osatzen duten pertsonen arabera antolatuko du bere lana eta Batzarrari emango dio horren berri.

Elkartearen prozesuetan sakontasuna eta efizientzia irabazteko asmoz, unean uneko lan-ildoei eta proiektuei erantzuteko lantaldeak sortuko dira.

Amigos del Sáhara

Organigrama

Lan taldeak
Generoa
Gazteria
Giza eskubideak

Intzidentzia eremua

Proiektuaren eremua

Komunikazio gunea

BATZAR IRAUNKORRA

Ahotsarekin eta botoarekin parte hartu nahi duten kide guztiak.

Zuzendaritza Batzordea

Presidentea

Idazkaria

Diruzaina

BATZAR NAGUSIA

Estatutu-erregimena

Ikuskaritza eta txostenak

SADRren Lagunen Elkartean GARDENTASUNEZ jokatzeko betebeharra sentitzen dugu, gure zeregin estrategikoak, politikak, jarduerak eta emaitzak inplikatutako pertsona eta erakunde guztien arteko komunikazio irekiaren ondorio direla.

Zentzu honetan, gure lana posible egiten duten baliabide guztien kudeaketa gardena eta kontuak ematea ezinbestekoak dira. Kontrol- eta gardentasun-mekanismoen artean urteko jardueren txostena eta urteko kanpoko auditoria nabarmendu nahi ditugu. Jarraian, gardentasun- eta erantzukizun-mekanismo hauek jartzen ditugu zure eskura:

2022ko jardueren txostena

2022ko jarduerak

2021eko auditoretza txostena

Ikuskaritza 2021

Next Generation

Europar Batasunak finantzatua - NextGenerationEU

Next Generation